Име на фирма:
Порше Интер Ауто БГ ЕООД
Седалище на фирма:
ж.к. Младост 4, БПС, сгр. 5А, ет. 3
- София
Правна форма:
Eднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон:
+359 2 42 45 000
Факс:
+359 2 42 45 009
Имейл:
FN:
20111019142315
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Райфайзен Банк, офис 8
Банков код:
RZBB BG SF
Номер на сметка:
IBAN:
BG80RZBB91551004657314