СИГУРНОСТ
15.03.2020

Важна информация за клиентите на продажбено-сервизен комплекс Порше София Юг във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Tърговските центрове на Порше Интер Ауто БГ ще приемат клиенти при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания
Important Notice

Уважаеми клиенти,

Във връзка с последните препоръки на Националния Oперативен Щаб и настъпилите на 14.03.2020 г. промени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването на Р. България за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната до 29.03.2020 г., бихме искали да ви уведомим, че продажбено-сервизен комплекс Порше София Юг ще работи при строго спазване на санитарните изисквания съобразно Заповедта и всички наши клиенти са добре дошли.

Dear customers,

Regarding the latest recommendations of the National Operational Headquarter and the respective amendments since 14.03.2020 in Ordinance Nr. РД-01-124/13.03.2020 issued by the Health Minister of the Republic of Bulgaria for the enforcement of anti-epidemic measures in the country, we would like to inform you that sales-service center Porsche Sofia Jug will welcome customers in strict compliance with the sanitary requirements, according to the Ordinance.